Uradni vestnik, Št. 3, 10. september 2010

10.09.2010 2123
Statut Občine Cerklje na Gorenjskem – UV Občine Cerklje na Gor., št. 3/2010 (Uradni vestnik, Št. 3, 10. september 2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.09.2010
Začetek veljavnosti: 25.09.2010
Konec veljavnosti: 02.01.2017