Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2016

Predpisi, na katere predpis vpliva