Poslovnik občinskega sveta spremembe

Predpisi, na katere predpis vpliva