Javno naročilo - Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 2021-2022

07.10.2020 Simona V. (Družbene dejavnosti ) 105
07.10.2020
Javna naročila
28.10.2020 do 09:00
06.10.2020
JN006125/2020-B01
Povezava
430-05/2020
06.10.2020
obcinacerklje@siol.net
04 28 14 800