Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 - od 1. 6. 2020

29.05.2020 Simona V. (Družbene dejavnosti ) 215