Domov Za občane Vloge in obrazci

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno - zunaj prodajaln

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE