Domov Za občane Vloge in obrazci

Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa gostinskega obrata (ali kmetije)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE