Vloga za pridobitev soglasja za poseg v prostor pokopališča (za izvajanje gradbenih in kamnoseških del)

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka