Zahteva za izdajo soglasja - manjša rekonstrukcija

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov