Urejanje in vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest