Sklep o brezplačnem prenosu lastništva občinskega stvarnega premoženja premoženja v občini Cerklje na Gorenjskem - Uv občine Cerklje na Gor. št. 1/2004