Domov Za občane Vloge in obrazci

Prijava uporabe zvočnih naprav na shodu ali prireditvi

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE