Domov Za občane Vloge in obrazci

Obrazec za podajo pripomb na javno razgnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljiča

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE